Yritykset ja järjestöt: Kansalliselle yritysvastuulaille on laaja tuki ja sen valmistelua tulee jatkaa

Lain toteuttamiseen kaivataan kunnianhimoa.

 

Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisi 30.6.2020 oikeudellisen selvityksen Suomen kansallisesta yritysvastuulaista.

 

Ammattiliitto Unio oli yksi yli 60:stä yrityksestä ja järjestöstä, jotka allekirjoittivat kannanoton, jossa toivovat lain toteuttamiseen kunnianhimoa.

 

Yritysvastuulain puolesta on kampanjoitu Suomessa jo pitkään. Lain tulisi perustua YK:n yritysvastuuperiaatteisiin. Yrityksiä tulee edellyttää selvittämään niiden toimintaan liittyvät ihmisoikeusriskit, ryhtymään selvitysten pohjalta toimenpiteisiin riskien ehkäisemiseksi ja lieventämiseksi, seuraamaan toimenpiteiden vaikutuksia ja tiedottamaan niistä.

 

Kannanotto:

Me allekirjoittaneet yritykset ja järjestöt kiitämme ministeriötä selvityksestä, ja kannustamme pääministeri Sanna Marinin hallitusta etenemään yritysvastuulain valmistelussa sekä tuomaan yritysvastuulain eduskuntaan. On tärkeää, että lain valmistelussa kuullaan laajasti erilaisia sidosryhmiä.

 

Moni Suomessa toimiva yritys tekee jo nyt paljon töitä huolehtiakseen ihmisoikeusvaikutuksistaan. Kaikki eivät kuitenkaan näin tee, ja tutkimuksissa on ilmennyt ihmisoikeusloukkauksia yritysten arvoketjuissa. Ihmisoikeuksia polkemalla ei tule olla mahdollista saada kilpailuetua, ja siksi ihmisoikeuksista huolehtiminen ei voi olla yrityksille vain vapaaehtoista.

 

Suomi on sitoutunut YK:n yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskeviin ohjaaviin periaatteisiin. Me allekirjoittaneet katsomme, että nämä periaatteet luovat hyvän pohjan kansalliselle yritysvastuulaille. YK-periaatteiden mukaan ihmisoikeuksia koskeva huolellisuusvelvoite on jatkuva prosessi, jossa yritykset selvittävät niiden toimintaan liittyvät ihmisoikeusriskit, ryhtyvät selvitysten pohjalta toimenpiteisiin riskien ehkäisemiseksi ja lieventämiseksi, seuraavat toimenpiteiden vaikutuksia ja tiedottavat niistä. Yritysvastuulain tulee perustua näille huolellisuusvelvoitteen keskeisille elementeille.

 

Hallituksen esityksen Suomen kansallisesta yritysvastuulaista tulee sisältää myös sanktiot ja muut keinot lain tehokkaan toimeenpanon varmistamiseksi. Ihmisoikeuksia koskevan huolellisuusvelvoitteen ensisijainen tarkoitus on ennaltaehkäistä yritystoiminnasta aiheutuvia ihmisoikeusloukkauksia. Silloin kun ihmisoikeusloukkaus on kuitenkin jo tapahtunut, tulee ihmisoikeuksien loukkauksien uhreilla olla pääsy korjaavien toimenpiteiden piiriin. Yrityksille tulee tarjota myös tukea ja neuvontaa huolellisuusvelvoitteen täyttämiseksi.

 

Me allekirjoittaneet kannustamme Suomea edelläkävijyyteen yritysten yhteiskuntavastuussa. Suomen tulee säätää kunnianhimoinen kansallinen yritysvastuulaki ja viitoittaa näin tietä myös yhteiselle EU-laajuiselle sääntelylle.

Yritysten ja järjestöjen yhteisen kannanoton yritysvastuulain puolesta voi lukea täältä

Julkaistu 30.6.2020