Ylikamreeri Jarkko Malinen vahtii Kelan miljardeja

Toimihenkilöyhdistyksen järjestämissä vertaistapaamisissa esimiehet vaihtavat vinkkejä siitä, miten muualla on ratkaistu asioita. Jarkko Malinen toivottaa kaikki esimiehet tervetulleiksi mukaan toimintaan. 

 

Kelan koko 15 miljardin euron rahaliikenne kulkee kirjanpito- ja maksuliikenneryhmän kautta.  Summa on valtava. Ylikamreeri Jarkko Malisen mukaan uusilta työntekijöiltä vie vähintään vuoden, jotta pystyy hahmottamaan, mistä kaikesta kirjanpidossa on kysymys. 

– Tämä on äärimmäisen kiehtovaa, mutta samalla äärimmäisen monimutkaista. Etuuslainsäädännöstä johtuen missään muualla ei ole samanlaista kirjanpitoa, ryhmäpäällikkö Malinen kertoo.  

 

Helmikuun lopussa valmistuu aina edellisvuoden tilinpäätösluvut. Malinen kertoo, miten hän joka vuosi  odottaa mielenkiinnolla, meneekö 15 miljardin raja rikki ja miten paljon eri etuuksiin meni rahaa.   

– Olemme valtakunnallisesti merkittävässä asemassaMeidän kirjanpidosta näkyvät ne todelliset summatjoista julkisuudessa puhutaan.   

 

Kirjanpito- ja maksuliikenneryhmän työ on äärimmäisen vastuullista. Vaikka työ on paineista, Malinen ei myönnä menettävänsä yöuniaan niiden vuoksi.  

– Olen oppinut löytämään tasapainon sen suhteen. 

 

Kun Kelalle tulee uusia tehtäviä, kuten uusia etuuksia maksettavaksi tai etuuslainsäädännössä tapahtuu muutoksia, ne vaikuttavat aina kirjanpitoon ja maksatukseen ja sitä kautta järjestelmiin. Joinain vuosina muutoksia tulee paljon, toisina muutama.  

–  Uusi hallitus todennäköisesti haluaa uudistaa sosiaalilainsäädäntöä. On mielenkiinoista seurata, miten paljon politiikka vaikuttaa etuuslainsäädäntöön tuleviin muutoksiin.   

 

Koko kevään Malinen jännitti sotea. Toteutuessaan Kela toimisi asioitten maksajana.  

– Järjestelmiä on rakennettava päätökseen asti siitä näkökulmasta, että sote toteutuu.  

 

Aikapula vaivaa esimiehiä 

Ryhmäpäällikön rooli on esimiehenä varmistaa, että 45 hengen tiimi pystyy huolehtimaan sille määritellyistä tehtävistä.  

– Esimerkiksi tilinpäätöksen osalta meillä on hyvin tiukka aikataulu ja tehtäväni on seurata, että se pitää. 

 

Varsinaisia kirjanpitotöitä Jarkko Malinen ei juuri enää ehdi itse tehdä, sillä esimiestöiden lisäksi hän vastaa talousasioiden ja kirjanpidon kehittämisestä: siitä, mitä kehitetään, miten pysytään aikatauluissa, mitä priorisoidaan ja mihin resurssit riittävät.   

 

Esimiestyö pitää sisällään muun muassa erilaisia hr-asioita kuten poissaolot ja niiden hyväksymiset sekä työnjohdollisia asioita. Vuosittaisiin kehitys- ja palkkauskeskusteluihin menee myös oma aikansa.  

 

Hyvä esimies on sellainen, jolla on aikaa olla esimies. Malinen myöntää, että aina hänellä ei ole.   

– Pidän tosi paljon myös näistä kehittämistehtävistä, enkä haluaisi niistäkään luopua.  

 

Malinen ei ole ongelman kanssa yksin. Kelassa on paljon esimiehiä, jotka esimiestyön lisäksi tekevät myös asiantuntijatöitä. Aikapula vaivaa myös heitä.  

– Toisaalta on hyvä, että esimies ymmärtää myös sitä asiantuntijatyötä, mitä omat alaiset tekevät.  

 

Pitkä ura yhdessä yksikössä 

Pohjakoulutukseltaan Jarkko Malinen on kirjanpitäjä. Sen lisäksi hän on opiskellut kaksi muuta tutkintoa taloushallinnon puolelta, viimeisin tosin sisälsi enemmän esimiestyötä. Malinen on työskennellyt Kelassa 21 vuotta. Vuosia 2006–2009 lukuun ottamatta hän on aina työskennellyt samassa yksikössä.  

 

Työ on hyvin kiireistä eikä normaali työaika tahdo riittää. Töitä tulee tehtyä myös iltaisin ja viikonloppuisin. Kaikki aika ei sentään mene niiden parissa 

 Harrastan ratsastamista ja tallilla työasiat unohtuvatRentouttaa kummasti, kun käy lapioimassa hevosen kakkaa. Hevosen selässä ei passaa ajatella työasioista tai sieltä tippuu alas.  

Malisen perheeseen kuuluvat vaimo ja reilu parikymppinen poika.  

 

Rohkeasti mukaan toimintaan 

Malinen on myös aktiivinen toimija Kelan toimihenkilöyhdistyksessä. Hän on KTH:n hallituksen varajäsen ja vetää esimiestoimikuntaa. Lisäksi hän on päätalon ja Pitäjänmäen alueyhdistysten puheenjohtaja.  

– Olen huomannut, että nimenomaan vertaistuki on toimihenkilöyhdistyksen toiminnassa parasta ja esimiehille järjestetyt tapaamiset todella hyviä.   

 

Niitä on kerran tai kaksi vuodessa.  

– Tapaamisissa pääsee vaihtamaan ajatuksia esimiesten kesken minkälaista missäkin yksikössä esimiehillä on ja minkälaisia tilanteita. Samalla kuulee hyviä vinkkejä ja keinoja mitä muualla on tehty tai ratkaistu asioita. 

 

Malinen muistelee lämmöllä yhdistyksen maaliskuun alussa menehtynyttä puheenjohtajaa Heli Martinmäkeä 

– Heli oli aina valmis tulemaan meidän tilaisuuksiin ja kun meille tuli palautetta esimiesten haasteista yksiköissä, hän otti ne vakavasti ja vei niitä eteenpäin yhdessä pääluottamusmies Tuula Hällfors-Laaksosen kanssa.  

 

Koska yhdistyksen jäsenrekisteristä ei näe, ketkä jäsenistä ovat esimiehiä, yhteydenpito on hankalaa.   

 

Malinen toivoo, että esimiehet tulisivat rohkeasti mukaan toimintaan ja liittyisivät esimiesten omaan suljettuun fb-ryhmään.   

– Se on se jäsenyyden yksi parhaimmista puolista, että voimme yhdessä kokoontua, keskustella, verkostoitua ja saada vertaistukea toisiltamme. 

 

Jarkko Malinen toivoo, että esimiehet aktivoituisivat ja tulisivat rohkeasti mukaan Kelan toimihenkilöyhdistyksen toimintaan 

 

 

Teksti Natasha Petrell
Kuva Tomi Westerholm

 

Julkaistu 15.4.2019

Artikkeli julkaistu UNIO-lehdessä 1/2019