Yli 50-vuotiaiden työntekijöiden näkemyksiä työssä jatkamisesta ja eläkkeelle siirtymisestä

Kutsu: Webinaari keskiviikkona 19.8.2020 klo 16:30-18:00

Ilmoittautumiset tästä. Lähetämme sähköpostilla Teams-kutsun viikkoa ennen webinaaria.

 

Työsuojelutarkastajana työskentelevän valtiotieteiden tohtori Katri Halenin väitöstutkimuksen nimi  ”Raha ei ollut se ensisijainen, vaan ihan muut…” jo itsessään kertoo uudenlaisesta tavasta tarkastella työssä jatkamisen ja eläkkeelle siirtymisen välistä problematiikkaa.

 

Tutkimuksessaan Halen haastaa yksioikoisen näkemyksen taloudellisten näkökulmien painottumisesta työssä jatkamista ja eläkkeelle siirtymistä koskevaa ratkaisua tehdessä.

 

–  Tutkimuksen tulokset osoittavat ensinnäkin, että työurien pidentämistavoitteesta oltiin vastaajien keskuudessa yleisesti tietoisia, mutta suhtautuminen siihen ja sitä edesauttaviin keinoihin jakoi mielipiteitä. Toiseksi korostan tutkimuksessani, että työurien pidentäminen tulee nähdä monitasoisena sopimuksellisena ilmiönä. Tarkastelen yksilön ratkaisun tekemistä eri elämänalueilla häntä sitouttavien moninaisten odotusten ja velvoitteiden ristipaineessa, mikä tekee yksilön kannalta ”oikein toimimisen” erittäin haasteelliseksi, toteaa Halen.

 

Tutkimuksen tuloksissa Halen esittelee ratkaisuja työssä jatkamisen ja eläkkeelle siirtymisen välillä erilaisten sopimuskokemusten kautta: kun sopimus koetaan reiluksi, kun sopimuksen koetaan olevan uhattuna, kun sopimuksen koetaan rikkoutuneen ja kun sopimus neuvotellaan uusiksi.

 

 

Julkaistu 18.6.2020