Työttömyysturva

Ammattiliitto Unio ry:n jäsenyys pitää sisällään työttömyyskassamaksun. Union työttömyyskassapalvelut ovat Työttömyyskassa Aariassa.

Aaria palvelee jäseniään ansiopäivärahaan, vuorottelukorvaukseen ja liikkuvuusavustukseen liittyvissä kysymyksissä.

Kassaan voi olla yhteydessä joko sähköisen palvelun eAsioinnin kautta, lähettämällä sähköpostia tai soittamalla. Kassa suosittelee käyttämään viestien lähettämiseen eAsiointia. Yhteydenpito eAsioinnin kautta on tietoturvallista ja se helpottaa asiointiasi työttömyyskassan kanssa. Lisäksi hakemukset, liitteet ja viestit arkistoituvat järjestelmään, jotta voit tarkastella niitä myöhemmin.

eAsiointia pääset käyttämään Aarian verkkosivuilla www.aariakassa.fi.

Työnhaun voi aloittaa kätevästi verkossa

Kun jäät työttömäksi, aloita työnhakusi verkossa osoitteessa www.te-palvelut.fi. Kirjaudu verkkopalveluun pankkitunnuksella tai sirullisella henkilökortilla. Työnhakusi alkaa heti, kun olet vastannut verkkopalvelun kysymyksiin ja lähettänyt tiedot.

Toimi näin:

 1. Kirjaudu Oma työnhaku -verkkopalveluun osoitteessa www.te-palvelut.fi > Ilmoittaudu työnhakijaksi tai http://www.te-palvelut.fi/asva
 2. Täytä ja lähetä tarvittavat tiedot. Työnhakusi on voimassa tietojen lähettämisestä 14 päivää.
 3. Seuraavaksi TE-toimisto arvioi kanssasi tilannettasi ja siihen parhaiten sopivia palveluja. TE-toimisto antaa myös työvoimapoliittisen lausunnon työttömyyskassalle tai Kelalle oikeudestasi työttömyysetuuteen. TE-toimistot ovat järjestäneet asioinnin eri tavoin. Tarkista Paikalliset TE-palvelut -sivulta, miten sinun tulee toimia jatkaaksesi asiointia.

Työttömyysetuutta voidaan maksaa aikaisintaan työnhaun aloituspäivästä lukien.

Jos sinulla ei ole pankkitunnuksia tai sirullista henkilökorttia, voit aloittaa työnhaun ainoastaan ottamalla henkilökohtaisesti yhteyttä TE-toimistoon.

Ohje työttömyysetuutta hakevalle

Ilmoittaudu työ- ja elinkeinotoimistoon työnhakijaksi viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivänä. Ota työ- ja palvelutodistus mukaan. Työttömyyspäivärahaa voidaan maksaa vain siltä ajalta, jolloin on ollut työnhakijana työ- ja elinkeinotoimistossa. Omavastuuaika (5 pv) siitä, kun on ilmoittautunut työnhakijaksi.

Lue hakemuslomakkeessa olevat ohjeet huolellisesti ja täytä lomakkeen kaikki kohdat!

Ensi- ja jatkohakemuksen voi täyttää ja lähettää sähköisesti eAsioinnin kautta.

Liitä hakemukseen seuraavat liitteet:

 • palkkatodistus (alkuperäinen), jonka on sisällettävä tiedot hakemista edeltäneeltä vähintään 26 palkalliselta työssäoloviikolta
 • palkkatodistuksessa tulee ilmetä lomarahat ja lomakorvaukset sekä muut mahdolliset ylimääräiset palkkiot tai rahaerät, jotka on maksettu työsuhteen päättyessä
 • jäljennös irtisanomis- tai lomautusilmoituksesta työssäoloehdon (26 vk) osoittamiseksi
 • työ- ja palvelutodistus, jossa selvitys viikoittaisesta työajasta, jäljennös osa-aikaistamisilmoituksesta
 • selvitys vähintään 3 vuoden työhistoriasta (esim. jäljennökset työtodistuksista)
 • verokortti jos olet hakenut muutosverokortin sosiaalietuutta varten, jos haet korotusta avio-/avopuolison lapsista, liitä todistus samassa taloudessa asumisesta
 • jos haet korotusta kasvattilapsista tai muista sellaisista lapsista, joita huollatte ja jotka eivät ole teidän tai avio- /avopuolisonne omia tai ottolapsia, liittäkää hakemukseen sosiaalilautakunnan todistus tällaisista lapsista
 • selvitys sosiaalietuuksista (jäljennökset etuuspäätöksistä) päätös kotihoidontuesta, myös siinä tapauksessa, että kotihoidontukea saa puoliso
 • selvitykset ja liitteet mahdollisista muista tuloista
 • EU/ETA maassa työskentelystä työskentelymaan viranomaisen antama U1 -lomake

Edellä mainittu lista selvityksistä on viitteellinen. Saatamme lisäksi tarvita myös joitakin muita selvityksiä.

 • Jos olet kokonaan työtön, voit lähettää ensimmäisen päivärahahakemuksen liitteineen työttömyyskassaan kahden – kolmen kalenteriviikon ajalta työttömyyden alkamisesta ja sen jälkeen neljältä kalenteriviikolta jälkikäteen. Jos hakemisjaksolla on satunnaisia töitä, liitä palkkatodistukset työaikaselvityksineen mukaan.
 • Jos teet osa-aikatyötä, hae päivärahaa kalenterikuukausittain tai neljän kalenteriviikon jaksoissa jälkikäteen ja liitä mukaan jäljennös työsopimuksesta sekä palkkatodistus viikoittaisine työaikaselvityksineen haettavalta kuukaudelta. Edellä sanottu koskee myös satunnaisia työpäiviä/työkeikkoja tekeviä.

TARKISTA, että palkkatodistuksessa on oikeat tiedot ja että kaikki liitteet ovat hakemuksen mukana

 • Täytä päivärahahakemus kaikilta kohdiltaan asianmukaisesti. Jos hakemuksen jokin kohta on täyttämättä, hakemus palautetaan täydennettäväksi (esim. jos hakijalla ei ole ollut edellistä työttömyyskassaa, valitaan vaihtoehdoista ei. Kirjoita selkeästi työtön, työssä ja tehty työtuntimäärä (tai koulutuksessa, työharjoittelussa,opiskelemassa, matkoilla, sairaana jne).

Muista hoitaa jäsenmaksuvelvoitteesi myös työttömyyden aikana! Työttömyyskassan jäsenmaksu (vakuutusmaksu) tulee aina maksaa, jotta jäsenyys pysyy voimassa. Ota asiasta yhteys ammattiliittoosi.

Kun työttömyysetuuden hakeminen päättyy (esim. työn aloittaminen tai eläkkeelle jääminen), ilmoita asiasta hakemuksessasi täyttämällä siihen varattu kohta! Muistathan ilmoittaa asiasta myös liittoosi.

Lähde: Työttömyyskassa Aaria