Bli medlem nu

När du jobbar på FPA eller en bank är ditt förbund Fackförbundet Unio

BLI MEDLEM NU 

 

Fackförbundet Unio betjänar Kelan toimihenkilöt och Fackföreningen  Nousu. Unios medlemmar arbetar i bank- och socialförsäkringsbranschen.

7 ORSAKER ATT GÅ MED I UNIO

Fackförbundet bevakar arbetstagarens intressen i arbetslivet

Om du får problem med ditt anställningsförhållande, till exempel i fråga om löner eller arbetsvillkor, behöver du inte reda ut dem själv – fackförbundet hjälper dig.

Fackmän hör till facket

Medlemskapet är ett bevis på att du värdesätter ditt yrke och vill föra framåt kollektivavtalet för din bransch samt se till att spelreglerna följs i anställningsförhållandet.

Rådgivning i alla frågor gällande anställningsförhållandet

På din arbetsplats finns en förtroendeman som alltid hjälper dig i frågor som berör ditt anställningsförhållande.

Rättshjälp och advokattjänster i frågor som berör anställningsförhållandet

Medlemmar har rätt att få rättshjälp och förbundets advokattjänster.

Skydd för arbetslösa

Som medlem i Unio hör du automatiskt till Arbetslöshetskassan Aaria. Som medlem i kassan samlar du in inkomstrelaterad dagpenning för att trygga en bättre utkomst vid eventuell arbetslöshet. Det gäller också visstidsanställning och praktik.

Utbildning

Som medlem i förbundet kan du delta i utbildningar och medlemsevenemang som Unio ordnar. Förbunder erbjuder utbildning som ökar din fackkunskap och utvecklar dig för förtroendeuppgifter.

Övriga medlemsförmåner

Unio erbjuder medlemsförmåner som kan utnyttjas såväl i arbetet som på fritiden. Förmånerna omfattar bl.a. rese- och olycksfallsförsäkring, semesterförmåner, rabatter hos rederier, juridisk hjälp i civila ärenden osv.

KLICKA HÄR OCH BLI MEDLEM

Du kan skriva ut en broschyr här