Rahoitusala

Unio edustaa nordealaisia työntekijöitä työehdoista neuvoteltaessa. Palkat ja työsuhteen ehdot perustuvat työehtosopimukseen (tes).

Rahoitusalan yleissitova työehtosopimus säätelee pankkien, rahoitus- ja korttiyhtiöiden ja eräiden rahoitusalaan liittyvien yritysten työehdot.

 

Rahoitusalan tilastoraportti

Rahoitusalan työehtosopimuksessa on sovittu, että alan tilastotyöryhmä laatii vuosittain selvityksen rahoitusalan ansiokehityksestä ja vertaa sitä keskeisten alojen ansiokehitykseen. Vertailu tehdään palkkatilastojen valmistuttua. Rahoitusalan ansiokehityksessä verrokkialoja ovat teollisuuden toimihenkilöt, tietotekniikan palvelut ja vakuutusala.

Rahoitusalan tilastoraportti: syyskuu 2019 – syyskuu 2020

 

Työehtosopimustyöryhmät rahoitusala

  • Osaamisen kehittämisen työryhmä
  • Tilastotyöryhmä
  • Tasa-arvotyöryhmä
  • Paikallisen sopimisen työryhmä
  • Palkkausjärjestelmätyöryhmä
  • Työrauhatyöryhmä
  • FinanssiTYÖ2030
  • Työaikatyöryhmä