Nousu och KTH har bildat Fackföreningen Unio rf

Ordförandena lovar synergifördelar: ”Allt gammalt gott bevaras och vi får nya möjligheter”

Nousu och Kelan toimihenkilöt ry (KTH) har bildat Fackföreningen Unio rf. Beslutet fattades den 28 november i Helsingfors. Det nya förbundet har cirka 9 000 medlemmar.

Nousus ordförande Kari Ahola säger att det nya förbundet innebär bättre intressebevakning och tjänster för medlemmarna.
– Allt gammalt gott bevaras och vi får nya möjligheter. I praktiken kommer det praktiska inte just att ändras i medlemmarnas vardag, säger han.

Kelan toimihenkilöt ry:s ordförande Heli Martinmäki poängterar att avsikten är att göra skiftet till det nya förbundet så smidigt som möjligt:

– Medlemmarna behöver inte själva göra någonting, säger hon.

Med långsiktig, nydanande verksamhet i sikte

Grundvalarna till det nya förbundet lades i en diskussion mellan ordförandena. Martinmäki säger att meningen är att skapa ett förbund med verksamhet på lång sikt.

– Bara vi fått undanstökat ruljansen i början kommer vi att satsa på moderna metoder att utföra fackförbundsarbete, säger hon.

Avsikten är att erbjuda medlemmarna bland annat olika slags kurser.
Ahola beskriver det nya förbundet som den bästa möjliga kombinationen för bägge organisationerna inom ramarna för tjänstemannafacket STTK:s fält.
– Vi kan skapa en utgiftsmässigt förmånlig, lockande helhet, med en låg medlemsavgift och en hög återbetalningsgrad av medlemsavgifter till föreningarna, säger han.

Olika alternativ kartlades utförligt

Inom Nousu började man reda ut möjligheterna att grunda ett nytt förbund redan under år 2017. Ahola berättar att utvärderingen av olika alternativ och eventuella åtgärder som skulle följa av dem ingick i Nousus verksamhetsplan för år 2018.
– Vi kartlade olika möjligheter i enlighet med uppdraget och fastnade för en kombination där Kelan toimihenkilöt och Nousu grundar en gemensam, ny fackförening i vilken båda förbunden ingår, säger han.
För KTH blev det aktuellt att se sig omkring efter ett nytt arrangemang när Löntagarorganisationen Pardia rf beslutade gå ihop med Fackförbundet Pro rf.
Martinmäki anser att KTH och Nousu har synergifördelar som kommer väl till pass vid grundandet av den nya organisationen.
– Vi har liknande utmaningar i arbetslivet. Ur en vanlig medlems perspektiv kan vi erbjuda mer omfattande förmåner, ett hyggligt försäkringspaket och kunnig intressebevakning, säger hon.