Liiton ottama matkustajavakuutus Turvassa 1.1.2019 alkaen

Ammattiliitto Unio on ottanut jäsenilleen matkustajavakuutuksen vakuutusyhtiö Turvasta. Liiton jäsenkortti toimii matkavakuutuskorttina, joten se kannattaa pitää aina matkalla mukana. Jäsenvakuutus astuu voimaan 1.1.2019 klo 00.00 ja sen jälkeen alkaneet matkasairaudet ja sattuneet tapaturmat kuuluvat Turvassa olevan Union matkustajavakuutuksen piiriin.

Jos et ehdi saada uutta jäsenkorttia ennen ulkomaan lomamatkaasi, ammattiliittosi tarjoama vakuutusturva kulkee mukanasi TaskuTurva-sovelluksen avulla. Se on ladattavissa iOS- ja Android-puhelimiin 3.1.2019 alkaen. Sovelluksessa näkyy myös matkavakuutus­kortti. Lue lisää www.turva.fi/taskuturva.

Matkavakuutustodistuksen matkalle mukaan saat myös Turvan palvelunumerosta 01019 5110 tai Turvan toimipaikoista (yhteystiedot löydät osoitteesta turva.fi/yhteystiedot). 

Tutustu vakuutusehtoihin ennen matkan alkamista.

Vapaa-ajan matkustajavakuutus

Vakuutettuina ovat liiton jäsenet, joilla on varsinainen asunto Suomessa ja jotka pääasiallisesti oleskelevat täällä. Vakuutukseen kuuluvat myös vakuutetun mukana matkustavat alle 20-vuotiaat lapset ja lapsenlapset.

Vakuutus on voimassa sen vuoden loppuun, jonka aikana vakuutettu täyttää 68 vuotta. Jos vakuutettu jää pysyvälle eläkkeelle ennen kuin täyttää 68 vuotta, vakuutus on voimassa sen vuoden loppuun, jonka aikana vakuutettu jää pysyvälle eläkkeelle.

Vakuutus on voimassa kaikkialla maailmassa Suomesta alkavilla vapaa-ajan matkoilla. Vakuutus on lisäksi voimassa vapaa-ajalla tehtävillä kotimaanmatkoilla, jotka ulottuvat linnuntietä vähintään 50 kilometrin etäisyydelle normaalin elinympäristön ulkopuolelle vakuutetun asunnosta, työpaikasta, opiskelupaikasta tai vapaa-ajan asunnosta. Vakuutus ei ole voimassa em. paikkojen välisillä matkoilla.

Vakuutus on voimassa yhtäjaksoisesti enintään 45 vuorokautta matkan alkamisesta. Ylimeneville matkapäiville kannattaa ottaa määräaikainen matkustajavakuutus.

Matkustajavakuutuksesta korvataan matkan aikana alkaneen äkillisen sairauden tai matkalla sattuneen tapaturman hoitokuluja ilman ylärajaa. Ennen matkalle lähtöä kannattaa tarkistaa vakuutusehdoista, mitkä urheiluharrastukset ja -lajit (esim. taistelu-, voimailu- ja ilmailulajit sekä sukellus) on kilpaurheilun lisäksi rajattu pois vakuutuksen piiristä. Kilpaurheiluun ja useimpiin vakuutusehdoissa poissuljettuihin lajeihin on mahdollista ostaa lisävakuutus matkan ajaksi.

Matkan peruuntuminen, keskeytyminen tai matkalta myöhästyminen

Vakuutuksesta korvataan matkan peruuntumisen tai keskeytymisen kuluja, mikäli se johtuu äkillisestä sairaudesta tai tapaturmasta. Matkan peruuntuminen tarkoittaa sitä, että matkalle lähtö estyy. Matkan keskeytymisellä tarkoitetaan jo alkaneen matkan muuttumista.

Matkan peruuntumisesta ja keskeytymisestä korvataan vakuutuksen ehtojen mukaisesti kuluja, joista matkan järjestäjä ei lain tai matkaehtojen mukaan ole vastuussa. Näitä kuluja voivat olla esimerkiksi matka- tai majoituskulut.

Matkalta myöhästyminen tarkoittaa sitä, että matkustaja ei ehdi lento-, laiva-, juna- tai linja-automatkan alkamispaikkaan tai etukäteen hankitun jatkoyhteyden alkamispaikkaan vakuutusehdoissa mainituista syistä johtuen. Vakuutetun tulee lähteä matkalle riittävän ajoissa vallitsevat olosuhteet huomioon ottaen.

Myöhästymisen vuoksi korvataan tarpeelliset ylimääräiset matka- ja majoituskulut, jotka aiheutuvat matkan jatkamisesta alkuperäiseen määränpäähän, ja joita matkanjärjestäjä ei korvaa.

Jos matkalla sattuu tai tapahtuu

1.1.2019 alkaen liiton uusi jäsenkortti on myös Turvan matkavakuutuskortti ja se on hyvä pitää aina matkalla mukana. Näin hoitava laitos voi todeta, että asiakkaalla on voimassa oleva matkavakuutus. Matkakohteen hoitolaitoshan ei voi tietää, ovatko hoitokulut vakuutuksesta korvattavia vai ei. Hoitolaitos päättää, laskuttaako se jäsenkortin perusteella suoraan Turvaa, vai joutuuko potilas ensin itse maksamaan kulut ja hakemaan korvaukset matkan jälkeen Turvasta.

Mikäli hoitolaitoksen kanssa syntyy ongelmia, kannattaa ottaa yhteyttä jäsenkortissa mainittuun SOS hätäpalveluun. Toimistossa on ympärivuorokautinen päivystys ja siellä voidaan auttaa esimerkiksi laskutusluvan saannissa. SOS palvelee suomen kielellä, joten siellä olevan asiantuntijan kanssa voi keskustella omalla äidinkielellä ja SOS voi välittää potilaan hoidon kannalta tärkeät tiedot hoitolaitokselle.

 

Vapaa-ajan tapaturmavakuutus

Liitto ottaa jäsenilleen 1.1.2019 alkaen myös vapaa-ajan tapaturmavakuutuksen, josta korvataan tapaturman hoitokuluja enintään 5000 euroa tapaturmaa kohden ilman omavastuuta. Lisäksi vakuutukseen sisältyy korvaus tapaturman aiheuttamasta pysyvästä haitasta.

Lataa tästä Matkatodistus

Lataa tästä Vapaa-ajan matkustajavakuutuksen ehdot

Lisätietoja

Lisätietoja jäsenvakuutuksista ja Turvan vakuutuspalveluista saat palvelunumerosta 01019 5110 tai Turvan toimipaikoista.
Union jäsenille räätälöity vakuutussivusto www.turva.fi/unio avataan tammikuun ensimmäisellä viikolla. Sieltä löydät tiedot jäsenvakuutusten sisällöstä ja mm. vakuutusehdot ja tuoteselosteen sekä tietoa Turvan tarjoamista eduista ja palveluista.