Koronavuoden opit käytäntöön

Kelassa laaja etätyömahdollisuus säilyy jatkossakin. Nordeassa sopivaa etä- ja läsnätyöpäivien määrää haetaan yksiköstä ja työtehtävistä riippuen.

 

Kelassa kokemukset kotietätyöstä ovat olleet niin hyviä, että laaja etätyömahdollisuus säilyy myös koronan jälkeen. Uusi monipaikkaisen työn malli on määrä ottaa käyttöön lokakuun alussa, pääluottamusmies Tuula Hällfors-Laaksonen kertoo.

Mallissa kelalaisilla on oikeus halutessaan tehdä etätöitä, jos työ sen mahdollistaa. Etätyön yksityiskohdista sovitaan esimiehen kanssa, ja etätyöpisteen on täytettävä esimerkiksi tietoturvaan liittyvät suositukset.

– Ulkomailla etätyötä ei voi tehdä, mutta raja-alueilla asiaa katsotaan varmasti tilannekohtaisesti, Hällfors-Laaksonen sanoo.

 

Kaikissa tehtävissä täysipainoinen etätyö ei ole mahdollista, mutta kaikille työntekijöille on pyritty antamaan siihen edes osittainen mahdollisuus. Hällfors-Laaksosen mukaan on esimiehen vastuulla huolehtia henkilöstön tasapuolisesta kohtelusta.

Lokakuusta alkaen kotietätyössä siirrytään uuden työaikalain mukaisesti leimauskäytäntöön. Se auttaa seuraamaan oman työpäivän pituutta.

– Olen saanut palautetta, että leimaamisen myötä toimihenkilö on huomannut tehneensä paljon pidempiä päiviä kuin aikaisemmin. Leimaamisen myötä kaikki työ tulee näkyväksi.

 

Hällfors-Laaksosen mukaan korona on pakottanut tekemään digiloikan ja osoittanut, että kelalaiset kykenevät itseohjautuvaan työhön. Etätyön johtaminen vaatii kuitenkin vahvistusta.

 

Luottamus lisääntyi

Kelan henkilöstöjohtajan Pasi Lankisen mukaan koronan myötä on opittu niin paljon myönteistä, ettei paluuta entiseen ole. Korona-aika on lisännyt luottamusta ja opettanut toimimaan paremmin virtuaalisessa työympäristössä.

– Toisaalta yksilö- ja tiimitasolla oppia on tullut myös heikkouksista: asioista, jotka vaativat kehittämistä. Olemme oikealla polulla, mutta meidän pitää jatkossa olla entistä parempia, Lankinen sanoo.

 

Koronan varjopuoli on ollut, ettei lähityöyhteisö ole ollut normaalilla tavalla käytettävissä. Erityisen hankalaa yhteisöllisyyden saavuttaminen ja hiljaisen tiedon saaminen on ollut vasta aloittaneille nuorille.

– Meillä on paljon ihmisiä, jotka haluaisivat tehdä töitä pysyvästi kotoa, mutta se on mahdollista vain poikkeustapauksissa. Toivomuksena on, että etätyösopimuksiin kirjattaisiin ainakin 1–5 lähipäivää kuukaudessa, Lankinen sanoo.

 

Tartunnan pelko vaikuttaa yhä työskentelyyn, eikä pitkälle meneviä johtopäätöksiä tulevaisuuden etätyömääristä voi Lankisen mukaan vielä tehdä.

– Se, mitä ihmiset oikeasti haluavat, on mahdollista mitata vasta silloin, kun turvallisuudentunne on palautunut normaaliksi.

 

Kaksi päivää kotona

Nordean konsernitason suositus hybridityöstä koronan jälkeen on kaksi päivää kotietätöissä, kolme toimistolla. Pääluottamusmies Tarja Furuholm toivoo pankin käyttävän etätyöstä sovittaessa tapauskohtaista harkintaa, työtehtävistä riippuen.

– Sellaisten henkilöiden kohdalla, jotka ovat jo ennen pandemiaa tehneet paljon etätöitä, olisi hölmöä ottaa askel taaksepäin. Ja jos toimistolla ei ole ketään oman tiimin jäsentä, miksi sinne pitäisi mennä vain periaatteen vuoksi?

 

Etätyö on ollut monelle pankkilaiselle positiivinen kokemus. Toisaalta kaikilla ei ole kotona siihen sopivia tiloja, ja työstä voi olla vaikeampaa irtautua.

– Etätyöhön liittyy tietoturvariskejä, ja pankkisalaisuuden on säilyttävä. Nordean tiloissa näitä asioita pystytään valvomaan paremmin, Furuholm sanoo.

 

Furuholmin mukaan on selvää, että mahdollisuudet etätyöhön vaihtelevat tehtävien mukaan. Samassa tehtävässä toimivien kohtelu pitäisi kuitenkin olla yhdenmukaista koko maassa. Jos eroja on, niiden peruste pitää kertoa avoimesti.

– Lisäksi työntekotapoja tulisi kehittää niin, että tulevaisuudessa myös ne, joille etätyö ei ole ollut lainkaan mahdollista, saisivat siihen tilaisuuden.

 

Kohtaamisissa on voimaa

Nordean Suomen henkilöstöjohtaja Johanna Bergströmin mukaan kahden päivän etätyöohje on suositus, josta käsin keskusteluja jatkosta käydään rooleista riippuen. Konttori on Nordeassa tärkeä työntekopaikka jatkossakin.

– Uskomme, että yhdessä tekemisessä on voimaa. Kun pitää kouluttaa uusia työntekijöitä, innovoida, kehittää uutta tai vaihtaa hiljaista tietoa, se tapahtuu paremmin samassa tilassa. Meillä on myös iso tarve saada ihmiset takaisin työpaikoille ja huoli siitä, miten he jaksavat, Bergström sanoo.

 

Korona on Bergströmin mukaan saanut aikaan valtavan digiloikan ja osoittanut, että etätyöt onnistuvat myös pankissa. Tietyillä pilottialueilla etätyötä tehdään yleistä suositusta enemmän myös jatkossa.

 

Teksti: Jenni Meronen

 

Julkaistu UNIO-lehdessä 3/2021