Kelan työehtosopimus

Kelan toimihenkilöt ry solmii Kelan työehtosopimuksen yhdessä työnantaja Kelan kanssa. Unio on mukana neuvotteluissa.

Työehtosopimus määrittelee minimiehdot, joita työnantajan tulee vähintään noudattaa. Työehtosopimuksessa sovitaan mm. palkasta työajasta, ylitöistä, vuosilomista jne.

Kelan työehtosopimus 18.2.2020-31.3.2022