Hallituksen on pidettävä lupauksensa ja puututtava raskaudesta ja perhevapaiden käytöstä johtuvaan syrjintään työelämässä

Hallituksen on pidettävä lupauksensa ja puututtava raskaudesta ja perhevapaiden käytöstä johtuvaan syrjintään työelämässä

(nedan på svenka)

Palkansaajajärjestöt SAK, Akava ja STTK sekä Naisjärjestöjen Keskusliitto, Monimuotoiset perheet -verkosto ja Mothers in Business MiB vaativat hallitusta toteuttamaan tarvittavat lakimuutokset raskaudesta ja perhevapaiden käytöstä johtuvan syrjinnän ehkäisemiseksi.

 

Järjestöt ovat pettyneitä siihen, että hallitusohjelmaan kirjatuissa toimissa raskaudesta ja perhevapaiden käytöstä johtuvan syrjinnän ehkäisemiseksi ei ole edistytty. Myöskään selvitystä perhevapaalta palaavien työsuhdeturvan parantamisesta ei ole tehty.

 

Lainsäädäntöä täsmentämällä on tarkoitus ehkäistä sitä, että raskaus ja perhevapaiden käyttö vaikuttavat määräaikaisten työsuhteiden jatkamiseen.

 

Järjestöt painottavat, että syrjintä ei katso sukupuolta ja se voi kohdistua myös erilaisiin perhemuotoihin, mikä on huomioitava selvityksessä ja lainvalmistelussa.

Järjestöt ovat huolissaan siitä, että raskauden ja perhevapaiden käytön vuoksi tapahtuvan syrjinnän ehkäisy uhkaa jäädä tekemättä.

– Lainsäädäntömuutoksia valmistelemaan perustetun työryhmän työ on jumiutunut. Työryhmän määräaika on vuoden lopussa, mutta tarvittavia lakimuutoksia ei ole vielä päästy valmistelemaan.

 

Järjestöt tähdentävät, että nyt on tärkeää varmistaa työryhmän työskentelyn edellytykset pidentämällä sen työskentelyaikaa.

 

Hallitus tavoittelee Suomen nostamista tasa-arvon kärkimaaksi. Hallitusohjelmassa kiinnitetään erityisesti huomiota työelämän ja perheiden tasa-arvon parantamiseen.

 

Lisätiedot:

SAK: Lakimies Anu-Tuija Lehto, puh. 040 778 1080
Akava: Tasa-arvo- ja työympäristöpäällikkö Lotta Savinko, puh. 040 504 4356
STTK: Juristi Anja Lahermaa, puh. 828 6845
MiB: Toiminnanjohtaja Annica Moore, puh. 044 705 7333
Naisjärjestöjen Keskusliitto: Pääsihteeri Terhi Heinilä, puh. 046 922 2201
Monimuotoiset perheet: Johtava asiantuntija Anna Moring, puh. 050 375 0832

 

 

LUE LISÄÄ: Mitä on raskaussyrjintä? Saako raskaus tai perhevapaa vaikuttaa määräaikaisen työsuhteen jatkumiseen?

 

 

Regeringen måste hålla sitt löfte och ingripa i diskriminering i arbetslivet på grund av graviditet och familjeledighet

 

Löntagarorganisationerna FFC, Akava och STTK samt Kvinnoorganisationernas Centralförbund, Nätverket för familjers diversitet och Mothers in Business MiB kräver att regeringen ska genomföra de lagändringar som behövs för att förebygga diskriminering på grund av graviditet och familjeledighet.

 

Organisationerna är besvikna över att de åtgärder för att förebygga diskriminering på grund av graviditet och familjeledighet som finns inskrivna i regeringsprogrammet inte har framskridit. Det har inte heller gjorts någon utredning om hur anställningstryggheten för dem som återvänder till jobbet efter familjeledighet kan förbättras.

 

Syftet med att precisera lagstiftningen är att förhindra att graviditet eller familjeledighet påverkar möjligheterna för visstidsanställda att fortsätta jobba.

 

Organisationerna betonar att diskrimineringen inte är könsbunden och att diskrimineringen också kan riktas mot olika familjeformer, vilket bör beaktas i utredningen och lagberedningen.

 

Organisationerna är oroade över att de åtgärder som behövs för att förebygga diskriminering på grund av graviditet och familjeledighet hotar att bli ogjorda.

 

– I den arbetsgrupp som har tillsatts för att bereda ändringarna i lagstiftningen har arbetet kört fast. Arbetsgruppens mandat löper ut vid årsskiftet, men gruppen har ännu inte kunnat bereda de lagändringar som behövs.

 

Organisationerna betonar att det nu är viktigt att säkerställa att arbetsgruppen har förutsättningar att göra sitt arbete genom att ge den mer tid.

 

Regeringen har som mål att göra Finland till ett ledande land i fråga om jämställdhet. Regeringsprogrammet fäster särskild uppmärksamhet vid att förbättra jämställdheten i arbetslivet och familjerna.

 

Julkaistu 14.9.2021