ESAS sparraa esimiehiä ja asiantuntijoita

Ammattiyhdistys Nousun esimiesjäsenten  neuvotteleva luottamusmies Jenni Taivassalo kertoo, miksi myös esimiesten ja asiantuntijoiden kannattaa kuulua ammattiliittoon.

Jenni Taivassalo toimii esimiesten neuvottelevana luottamusmiehenä Nordeassa. Työpaikka hänellä on Nordean Pietarsaari-Kokkolan Daily Banking -toiminnossa mutta henkilöstöedustajan tehtävä on valtakunnallinen. Esimiesten neuvottelevana luottamusmiehenä hän sparraa kollegojaan heidän omissa työsuhdeasioissa mutta myös pitää yllä ESAS-verkostosta ammatillisen keskustelun verkostona.

 

Kelan toimihenkilöt ry:n esimiestoiminnan vetäjänä toimii Jarkko Malinen. Malista haastateltiin aiemmin UNIO-lehdessä. Voit lukea haastattelun tästä

 

Jenni Taivassalo

Onnistumiset ensin

Nousu sai neuvoteltua Nordea työnantajan kanssa esimiehille oman neuvottelevan luottamusmiehen toimen helmikuussa vuonna 2013. Tätä ennen tarve ja toive omalle neuvottelevalle oli ollut vuosia esillä – esimiehet toivoivat omaa luottamusmiestä, jonka puoleen kääntyä työsuhdeasioissa.

 

Sinnikäs työ tuotti tulosta. Jenni Taivassalo on nyt järjestyksessään toinen Nousun esimiesten neuvotteleva luottamusmies. Pesti on valtakunnallinen.

 

Entäpä Taivassalon ajatukset esimiestyöstä, mikä on parasta ja mikä haastavinta? 

 

Hän iloitsee, että saa työskennellä aivan mahtavan tiimin kanssa, jonka kehittyminen sekä yhteiset onnistumisen kokemukset ovat työssä parasta. Lisäksi lähellä on muu esimiesverkosto, jolta saa tukea tarvittaessa.

 

Työssä haastetta tuo kiire työn eri osa-alueilla, joka tuo huolta pankkilaisten kuormittumisesta.

– Esimiestyössä huomaan, että me esimiehet painimme usein samojen ongelmien kanssa. Vaikka tekisi itse kaiken, ei kaikkea voi ratkaista. Tämä ajoittainen keskeneräisyys harmittaa, Taivassalo toteaa.

 

Asiassa onneksi auttaa tiivis esimiesverkosto ja tiimin antama tuki.

– On palkitsevaa päästä selviytymisestä onnistumiseen, kun ongelmia yhdessä ratkotaan, Taivassalo sanoo. Hyvä yhteishenki auttaa jaksamaan.

 

Esimiehelläkin on esimies, Jenni Taivassalo kuvailee omia kokemuksiaan

Oman esimiehen tuen ja vinkit koen tärkeäksi, kun yhdessä sparraillaan tilanteita läpi. Arvostan, että saan tilaa ja mahdollisuuksia tietyissä rajoissa suunnitella ja ratkoa itse mm. miten asiat toimivat parhaiten paikallisesti.

 

Taivassalo kokee, että tällä hetkellä oma esimies antaa työkalut ja mahdollisuudet onnistumiseen. Hän pystyy itse toteuttamaan samoja hyviä toimintatapoja omalle tiimilleen.

 

– Hyvä esimieshän mahdollistaa onnistumisen työssä, Taivassalo kiteyttää.

 

Kehittymisen polut

 

Muuttuvassa toimintaympäristössä ja maailmassa kouluttautuminen on paikallaan. Jenni Taivassalo pohtii, minkälaisia tulevaisuuden tarpeita hän näkee esimiestyössä. Esimiestyön koulutustaustat vaihtelevat todella paljon ja voi olla, että ei olekaan yhtä ainoaa koulutusta esimiestyöhön.

 

– Se on monen osan summa. Tärkeimpänä näkisin oikean asenteen ja vuorovaikutustaidot!, Taivassalo sanoo.

 

– Itse koin, että sain todella hyvää kokemusta esimiestyöhön ollessani neuvottelevana luottamusmiehenä Pohjanmaan alueella.  Siinä roolissa pääsin näkemään henkilöstön, kuin myös työnantajan näkemyksen asioihin. Opin, että osallistamisella sekä kuuntelemalla ja keskustelemalla, on mahdollista löytää se kultainen keskitie, jonka pohjalta syntyy menestyvä yritys.

 

Jenni Taivassalo antaa omat vinkkinsä urasuunnitteluun.

 

– Uskalla kokeilla uutta! Hae rohkeasti uusiin tehtäviin, kokeile työnkiertoa ja kerro avoimesti esimiehellesi halukkuudestasi uusiin haasteisiin. Käytä kehityskeskustelu hyödyksesi ja tuo suunnitelmasi ja toiveesi esille. Esimiehen rooli on mahdollistaa sinulle onnistumisia, Taivassalo vinkkaa.

 

Esimiehenä asiassa on puolensa, sillä on tärkeää mahdollistaa alaisille itsensä kehittäminen, vaikkakin joutuisi luopumaan hyvästä tekijästä.

– Ne hetket ovat hienoja ja unohtumattomia, kun tapahtuu kehittymistä ja ihminen pääsee eteenpäin ja toteuttamaan itseään, Taivassalo muistuttaa.

 

Nousu ja Unio edistämässä esimiestoimintaa

 

Esimiehiä ja asiantuntijoita kiinnostaa, miten heidän yhdistyksensä ja liittonsa edistävät näiden ammattiryhmien edunvalvontaa. Taivassalo kertoo, että muun muassa koulutuspuoli näkyy nyt voimakkaasti.

 

Nousun ESAS:ssa on käynnissä kuusiosainen Helpota johtamista-valmennus,, jossa kouluttajan toimii Jorma Pirinen. Koulutus toteutetaan jäsenille olosuhteen huomioiden etäyhteyksien välityksellä. Loppuvuoden osalta suunnitelmiin vaikuttaa vallitseva yleinen tilanne ja yhteiset tapaamiset, kuten illalliset, siirtyvät ensi vuodelle. Taivassalon mielestä on todella hienoa, että Nousu on ryhtynyt kouluttamaan laajasti esimiehiä.

 

Nousun sisällä on oma ESAS-toimikunta, jossa Taivassalo on mukana, muita toimijoita ovat

 

Ronja Rajala, ESAS puheenjohtaja ja varaneuvotteleva luottamusmies,
Päivi Ferrin, edustaja Nousun ja Union edustajistossa ja
Kari Ahola, Nousun ja Union puheenjohtaja.

 

– Tämän ryhmän tarkoitus on suunnitella ja toteuttaa Nousun esimiehille ja asiantuntijoille suunnattua toimintaa ja koulutusta. Ryhmä toteutti hiljattain kyselyn jäsenilleen, jonka pohjalta on tarkoitus tehdä toiminnasta juuri sellainen, mitä ESAS jäsenet toivovat, kertoo Taivassalo.

 

– Vahvasti esillä oli toive, että päästäisiin jälleen toteuttamaan opintomatka ulkomaille. Toivottavasti tämä olisi mahdollista heti, kun koronakriisistä selvitään. Tämän lisäksi on tärkeää sopia pienempiäkin kohtaamisia ESAS-jäsenistön kesken, jatkaa Taivassalo.

 

Nousun lisäksi ESAS toimintaa on Ammattiliitto Uniossa, jossa Nousu ja KTH tekevät yhteistyötä Union ESAS -ryhmän puitteissa.

– Ryhmä edistää edunvalvontaa yhteisten nimittäjien teemoilta, suunnitellee tapahtumia ja koulutusta, kertoo Taivassalo.

 

Sopimuksilla ryhtiä ja yhteistä etua

 

Esimiehiä voi mietityttää, mikä on yleisesti liiton hyöty ja miksi vahva tietämys työelämän pelisäännöistä olisi kaikkien eduksi. Taivassalo valottaa asiaa:

 

– Työsopimuslaki ja työehtosopimus on kaiken a ja o. Työehtosopimus on työnantajan ja työntekijöiden sopimus työnteosta ja millä ehdoin niitä tehdään. Esimerkiksi ilman näitä sopimuksia kuukausipalkastamme saattaisi yhtäkkiä puuttua yksi nolla perästä, lomat voisivat olla palkattomia, sairaana emme saisi palkkaa, voisimme tulla irtisanotuiksi ilman irtisanomisaikaa ym. Yhdessä sovittu työehtosopimus on niin työntekijän, kuin työnantajankin turva.

 

– Tuntemalla sopimukset ja niiden vaikutukset, pystyy varmistumaan asioiden oikeasta kulusta ja ne ovat yhtä tärkeitä kuin ammatillinen kouluttautuminen, sanoo Taivassalo.

 

Yhdessä laadittu sopimus ottaa osapuolten näkemykset huomioon mahdollisuuksien mukaan ja on oikeudenmukaista molemmille osapuolille. Vahvasta osaamisesta ja tietämyksestä hyötyvät kaikki.

– Nousun ESAS-toiminta tähtää juuri tähän, sanoo Taivassalo.

 

Nousun verkosto toimii hyvin ja mahdollistaa kommunikaation yhteisten asioiden äärellä. Nousulaisille esimiehille on tarjolla kvartaaleittain pidettäviä ajankohtaiskatsauksia, joiden jälkeen on vapaata keskustelua pohdituttavien aiheiden äärellä. Vinkkejä voidaan jakaa niin esimiestyöhön kuin omaan jaksamiseen ja johtamiseen liittyen.

 

– Lisäksi olemme valmiita keskustelemaan aiheista myös luottamuksella. On tärkeää, että myös esimiehillä on ainakin yksi tuki ja sparrihenkilö, jonka kanssa keskustella, Taivassalo toteaa.

 

Valitse Nousu ja ESAS

 

Jenni Taivassalo kertoo oman näkemyksensä jäsenyydestä ja sen konkreettisista hyödyistä.

– Syitä on varmasti monia, mutta uskon, että moni luulee, ettei esimiehenä saisi olla liiton jäsen. Esimiehet kuuluvat kuitenkin ihan saman työehtosopimuksen piiriin kuin kaikki muutkin ja sen muutokset vaikuttavat ihan samalla tavalla meihin.

 

* ESAS:iin voi liittyä, kun työskentelee esimies- tai asiantuntijatehtävissä.

* Nousussa ESAS muodostaa valtakunnallisen jäsenalueen.

* ESAS:n jäsenalueella toimii toimikunta, joka suunnittelee sekä toteuttaa jäsentoimintaa ja koulutusta.

*  ESAS toimii nousulaisten esimiesten ja asiantuntijoiden edunvalvojana sekä äänitorvena.

* ESAS:lla ei ole erillistä jäsenmaksua, vaan toiminta sisältyy Nousun jäsenmaksuun 1,2 % palkkatulosta (jäsenmaksun katto on 40e/kk, johon kuuluu työttömyyskassa JATTK:n jäsenyys).

 

Esimiesten neuvotteleva luottamusmies tukee ESAS-toimintaa ja ennen kaikkea auttaa ja tukee mahdollisissa pulmatilanteissa nousulaisia esimiehiä. Asiantuntijoiden kohdalla apuna on ensisijaisesti alueen oma luottamusmies, jolla on asiantuntijoiden osalta paras tietotaito.

 

Eroja luottamusmiehen ja esimiesten luottamusmiehen työsarkaan ei Taivassalo äkkiseltään näe.

 

– Tyypillisimmät pulmatilanteet esimiesten keskuudessa liittyvät useasti palkkaan, työtehtäviin tai muihin ristiriitoihin työpaikalla.

 

– Edustamani jäsenistö työskentelee eri tehtävänkuvissa valtakunnallisesti. Jäseniä on IT-tiimin esimiehestä konttorin johtajaan mutta muuten kyseessä on sama luottamusmiehen edustama työ. Toki valtakunnallisen skaala lisää oma-aloitteisuuden määrää, Taivassalo toteaa.

 

ESAS-jäsenalueeseen ja neuvottelevaan luottamusmieheen voit ottaa yhteyttä soittamalla, sähköpostilla tai skypellä  / jenni.taivassalo(a)nordea.fi

 

ESAS-neuvotteleva luottamusmies edustaa esimiehiä, mutta aina voi olla yhteydessä ja autamme mikäli vain on mahdollista, toteavat Jenni Taivassalo yhdessä varaneuvottelevan Ronja Rajala.

 

Teksti: Laura Kuparinen
Kuva: Michaela Fagerudd

 

Artikkeli on julkaistu UNIO-lehdessä 2/2020

 

Julkaistu: 17.6.2020